Tak til
 


  
05/05 2023

Viden Djurs stifter egen sportsforening

Elevrådene på teknisk skole og handelsskolen i Grenaa har stiftet en ny sportsforening under DGI, der hilser den utraditionelle fremgangsmåde velkommen.


Bestyrelsen for den nye sportsforening VIDS består af ni elever fra Grenaa Tekniske Skole og Grenaa Handelsskole.(Foto: Haakon R. Petersen)
På en stiftende generalforsamling den 7. januar grundlagde elevrådene fra Grenaa Handelsskole og Grenaa Tekniske Skole sportsforeningen VIDS, som står for Viden Djurs Sport. Foreningens første handling var at beslutte at melde sig ind i DGI, som stillede med idrætskonsulenten Lene Astrup Christensen på generalforsamlingen:
”Det vil mig bekendt være første gang en erhvervsskole stifter en idrætsforening under DGI. Og så er det endda to erhvervsskoler under et på Viden Djurs. Uden tvivl er det her et skridt i den rigtige retning for at få flere unge til at dyrke sport, og vi ser i DGI frem til at levere alt, hvad vi kan i form af konsulentbistand og alle de kurser, der er behov for,” fortæller hun begejstret, men må også bedrøve eleverne med, at deres forenings ansøgning om optagelse i DGI først vil blive behandlet og forhåbentligt godkendt på et bestyrelsesmøde i marts.
Med sine i alt mere end 800 elever har Djurslands største skole potentiale til at gøre sig gældende på sportsområdet. Igennem DGI, der drives af tipsmidler, vil foreningen få adgang til at arrangere turneringer og stævner, lederkurser og konsulentbistand, og lokalt vil man kunne få tildelt tid på Djurslands sportsfaciliteter som Grenaa Idrætscenter.

Motion giver bedre elever
”Det er vigtigt at give vores unge mennesker gode muligheder for at dyrke sport. Rigtig mange holder med deres idræt i konfirmationsalderen og kommer aldrig eller først meget senere i livet i gang igen. Men der er undersøgelser, der viser, at der er en sammenhæng mellem motion og hvor godt man lærer. Og alt andet lige vil det også mindske frafaldet fra vores uddannelser på Viden Djurs. Derfor er det her et vigtigt nyt initiativ for os,” understreger viceskoleleder Ole Svit.
Lene Astrup Christensen fra DGI Østjylland bekræfter sammenhængen mellem motion og læring. Hun kender til flere undersøgelser, der viser, at aktive unge lærer bedre, og så ved hun det af egen erfaring som tidligere idrætslærer på Lystrup Skole i Århus.
Der er valgt en bestyrelse på ni elever fra de to elevråd, og den vil snarest konstituere sig, så foreningen kan komme i gang med at etablere sine sportsgrene, som alle er enige om skal vælges åbent. Der skal altså også være plads til alternative sportsgrene som for eksempel e-sport, altså computerspil.

Fakta om DGI Østjylland
477 idrætsforeninger
177.500 medlemmer (2008)
DGI uddanner idrætsledere og arrangerer stævner og turneringer
Lever af penge fra Danske Spil (tipsmidler)

Kilde: Haakon R. Petersen

sof


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam