Tak til
 


  
05/05 2023

Idrætshaller skal renoveres for mindst 5,5 milliarder kroner

Det vil koste mindst 5,5 milliarder kroner at renovere de gamle og mange steder nedslidte idræts- og svømmehaller. Det viser en undersøgelse fra Lokale- og Anlægsfonden, der for første gang skaber overblik over, hvad det vil koste at renovere de danske idrætshaller.


Undersøgelsen ’Idrætshalanlæg i Danmark’ er udarbejdet af den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij | Carl Bro.

160 halinspektører med ansvar for 521 idræts- og svømmehaller har svaret på spørgsmål om hallernes behov for renovering. Halinspektørerne vurderer, at det vil koste knap 550 millioner kroner at renovere idræts- og svømmehallerne.

På baggrund af halinspektørernes oplysninger er Grontmij | Carl Bro nået frem til, at det vil koste mindst 5,5 milliarder kroner at renovere landets cirka 4900 idrætshaller, svømmehaller og mindre idrætssale, men regningen kan blive dobbelt så høj.

Undersøgelsen er baseret på gennemsnitstal, og Grontmij | Carl Bro anser det for sandsynligt, at det vil blive dyrere at renovere særligt svømmehaller, men også omklædningsrum, facader, installationer i jord og parkeringsforhold.

Derfor kan regningen for at renovere idrætshallerne ende på over 10 milliarder kroner, mener de byggetekniske eksperter fra Grontmij | Carl Bro, der har gennemgået de anslåede renoveringsudgifter i undersøgelsen.

Af undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med Halinspektørforeningen, fremgår det i øvrigt, at der kun foreligger vedligeholdelsesplaner for hvert anden idræts- og svømmehal i Danmark.

Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden, er bekymret over konsekvenserne af idrætshallernes dårlige tilstand.

”For første gang har vi fået et billede af, hvad det vil koste at renovere landets idrætshaller. Selv om det kun er en mindre del af landets idrætshaller, der er blevet undersøgt, viser undersøgelsens resultat, at det er berettiget, at der i kvalitetsfonden er afsat midler til at forbedre idrætshallerne. Idrætshallernes dårlige tilstand er en trussel mod hallernes fortsatte eksistens og dermed en stor og vigtig del af dansk idrætsliv. Nedslidte idrætshaller skræmmer brugerne væk, og hvis anlæggene står tomme, vil kommunerne ikke bruge flere penge på at istandsætte dem. Det er en ond cirkel som det er vigtigt at stoppe i tide”, mener Torben Frølich.

Han understreger, at de mindst 5,5 milliarder kroner kun dækker renovering, og ikke en opdatering af idrætshallerne til nutidens brugerbehov, der har ændret sig meget siden hallerne blev opført. Tre ud af fire idrætshaller er over 25 år gamle.


Om undersøgelsen
Der har aldrig været foretaget en samlet opgørelse over de danske idrætshallers tilstand og de økonomiske konsekvenser i forbindelse med en renovering af dem. Derfor tog Lokale- og Anlægsfonden initiativ til at få klarhed over, hvad det vil koste at renovere idrætshallerne, hvoraf 75 procent er opført før 1983.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij | Carl Bro har særlig ekspertise i idræts- og svømmehaller og kom derfor til at stå for undersøgelsen i samarbejde med Halinspektørforeningen. Undersøgelsen blev foretaget i april og maj måned i år.

515 halinspektører fik tilsendt et spørgeskema om idrætshallernes tilstand. 160 halinspektører valgte at besvare spørgeskemaerne fuldt ud, hvilket giver en svarprocent på 31. Det havde været ønskeligt med en svarprocent på mindst 50 af hensyn til sikkerheden for det repræsentative udfald af undersøgelsen.

Indsatsområdet ’Nyt liv i gamle haller’
Idrætsudøvernes krav til en idrætshal har ændret sig meget de seneste 25 år, og det er ikke længere nok kun at tilbyde mulighed for håndbold og badminton. Der skal mere til, hvis idrætshallerne skal overleve – særligt i de små landsbysamfund.

Derfor er et af Lokale- og Anlægsfondens store indsatsområder projektet ’Nyt liv i gamle haller’. Sammen med lokalsamfundene i Stepping, Sdr. Nissum og Allested-Vejle er Lokale- og Anlægsfondens rådgivere i gang med at finde utraditionelle halløsninger, der kan tiltrække nye brugergrupper i et forsøg på igen at gøre landsbyidrætshallen til et centralt omdrejningspunkt for idræt og fritid.

Læs mere om ’Nyt liv i gamle haller’ i Lokale- og Anlægsfondens magasin Tribune


Kilde: Lokale- og Anlægsfonden

sof


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam