Tak til
 


  
05/05 2023

Standerhejsning i Grenaa Roklub

For nylig gik standeren til tops i Grenaa Roklub, der holder til på fiskerihavnen i Grenaa, og det var traditionen tro ensbetydende med, at de lokale roere har taget hul på en ny sæson.


Grenaa Roklubs nye hajkajak er sponsoreret af Kim Olesen fra Davai Cykel- og Marinecenter. På billedet siger formand Freddy Rasmussen og kajakformand Jesper Böttcher tak for den flotte gave.

Hanne Bakmand forestod standerhejsningen, da Grenaa Roklub for nylig bød den nye rosæson velkommen.
Inden det kom så vidt lovede formanden Freddy Rasmussen i sin tale, at vejret for den nye sæson ville blive godt - som kompensation for sidste års mildest talt elendige vejr. Kilometermæssigt nåede man i klubben alt i alt op på 8.332 kilometer.
Helt »død« har klubben dog ikke været her i vinter, da bådene jo ikke klargør og reparerer sig selv. Og den obligatoriske fællesspisning én gang om måneden har også trukket mange medlemmer til. Formanden oplyste videre, at klubben i indeværende sæson vil være vært for nordjysk kreds’ løvspringstur i weekenden den 17.-18. maj, og i weekenden den 20.-21. juni inviteres der til årets største ro-arrangement »Vi ror Danmark rundt«, hvor det er tanken, at alle de danske roklubber skal ud på vandet og vise flaget.
Standerhejsningen gav også anledning til at præsentere og døbe klubbens nye havkajak, som er skænket af Davai Cykel- og Marinecenter v/ Kim Olesen - som i øvrigt også tidligere på året har skænket klubben en vindmålestation. Med disse afsluttende bad formand Freddy Rasmussen Hanne Bakmand om at hejse standeren for derved at markere starten på en forhåbentlig god rosæson. Den ære tilfaldt hende, fordi hun er den kvinde, der nåede at ro flest kilometer i 2007-sæsonen. Efter standerhejsningen fortrak medlemmerne til klublokalerne, hvor der blev serveret varm kakao og boller.

Kilde: Grenaa Bladet

sof


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam