Tak til
 


  
05/05 2023

Ny GBK-bestyrelse

Grenaa Badminton Klub har i forbindelse med den ordinære generalforsamling fået valgt en ny bestyrelse.

Der skulle i den forbindelse findes en ny formand, idet Steen Nygaard ikke genopstillede. Han ønskede at takke af efter 16 år i GBK’s organisation - heraf de 14 år i bestyrelsen. Ved samme lejlighed blev det vedtaget at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 9. På den nye bestyrelses første møde blev det så besluttet, at den nye formand hedder Henning Jessen. Han er til daglig skoleinspektør på Voldby Skole.
Bestyrelsen i øvrigt ser således ud: Aksel Svith (næstformand), Karin Worm (sekretær), Morten Heidemann (kasserer), Henning Lose, Jan Henriksen, Jens Christian Mortensen, Mogens Buhl Christensen og Simon Horslev.

Kilde: Grenaa Bladet

sof


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam