Tak til
 


  
05/05 2023

350 fodboldspillere er klar til ny sæson i Åstrup-Hammelev Fodbold

Efter veloverståede nytårsappeller er 350 fodboldspillere igen klar til at erobre banerne i Åstrup. Endnu engang kan man i ÅHF Fodbold notere fremgang i medlemstallet, og man har igen manifesteret sig som den største fodboldklub på Djursland - både hvad angår antallet af fodboldspillere, men også med de højest rangerende hold i ungdomsrækkerne.

Til den nye sæson forventer man at kunne stille med2 hold ynglinge, 3 hold i juniorer, 3 til 4 hold i U14, 3 hold i U12, 2 hold i U11, 2 hold i U10, 3 hold i U9 og ca. 80 spillere i de yngste årgange.
Man har nu også fået en velfungerende seniorafdeling og medlemstallet er her også øget, så man til den nye sæson forventer at kunne stille med 2 hold bestående af et Serie 4 og et Serie 5 eller 6 hold, og med de mange spillere, som i de kommende år rykker op til senior fra ungdomsrækkerne, regner man med indenfor 5 år at råde over mindst 5 seniorhold.
ÅHF Fodbold oplever ligesom alle andre fodboldklubber, at det er blevet vanskeligere at finde trænere til holdene, men trods dette er det, på nær 2 hold, alligevel lykkedes at finde trænere til alle hold. De 2 hold som p. t. ikke har trænere er årg. 98 og 3. holdet i Drenge, men man håber meget også at få løst dette problem. Så hvis der blandt Grenaa Bladets læsere er folk, som kunne tænke sig at give sig i kast med denne udfordring, så er man meget velkommen til at melde sig under fanerne. En af årsagerne til ÅHF Fodbolds store medlemsmæssige og resultatmæssige succes er, at man i mange år har haft held til at fastholde sine dygtige trænere, som er garanti for den røde tråd som hold for hold går igennem hele fodboldafdelingen, og som igen er med til at skabe det sammenhold og den kultur, som ÅHF Fodbold er kendt for, og som man internt i klubben lægger utrolig megen vægt på også at bevare i fremtiden.
– Det, der er vigtigt i ÅHF Fodbold er, at alle kommer til at spille fodbold uanset hvilket niveau man spiller på. Der skal være tilbud til elitespillerne, men også plads til spillerne, som ikke har samme ambitionsniveau, og derfor vælger at spille på et lavere rangerende hold. Disse tilbud er der rigeligt af i ÅHF Fodbold, idet man stort set i alle rækker lige fra 4 år og til 18 år har mellem 2 og 4 hold i alle rækker, siger Lars Madsen fra ÅHF Fodbold, og han fortsætter:
– Det, der specielt er glædeligt, er, at man i de yngste årgange oplever en stor tilstrømning af nye små fodboldspillere. En udvikling, som gerne skulle blive styrket yderligere i de kommende år, når der her i foråret tages hul på den nye udstykning ved Møgelbjerg, hvor der udstykkes omkring 60 grunde, og hvor man må formode, at mange af disse nybyggere vil være børnefamilier. Så også her lover det rigtig godt for fremtiden, siger Lars Madsen.

Pladsproblemer

Denne positive udvikling stiller dog krav til ÅHF Fodbold, idet pladsen er meget trang og banerne i den nye sæson er fyldte til bristepunktet, og man håber meget, at den ansøgning om en ekstra bane i Åstrup, som p. t. ligger inde ved kommunen, og som også er med i lokalplanen for området, kan blive bevilget endeligt i løbet af 2008.
– Som et eksempel herpå er der på banerne 140 fodboldspillere i gang på samme tid, og det vel og mærke kun fordelt på 2 baner, hvilket ikke er optimalt for den enkelte fodboldspillers udvikling, siger Lars Madsen.

Positivt problem

Disse mange fodboldspillere er dog et positivt problem, idet man i mange klubber p. t. ser en stagnation i antallet af fodboldspillere.
– Denne stagnation er som nævnt ikke slået gennem i Åstrup, og til trods for, at enkelte lokale fodboldledere har travlt med at udnævne ÅHF Fodbold til udelukkende at være en klub, hvor man kun satser på eliten, så viser udviklingen med de mange fodboldspillere og de mange hold, at vi i ÅHF Fodbold netop har formået det, som mange klubber brækker halsen på, nemlig at skabe elitefodbold samtidig med, at man holder fast i bredden, og holde fast i strategien med, at der skal være plads til alle, uanset hvilket niveau man vælger at spille fodbold på. Hvis dette ikke var tilfældet ville vi jo heller ikke kunne stille mellem 2 og 4 hold i alle rækker, siger Lars Madsen.
Samtidig er man i ÅHF Fodbold meget opmærksom på, at netop placeringen i Åstrup, er en af årsagerne til, at så mange spiller fodbold på 2., 3. og 4. hold, fordi det er nemt for spillerne at komme til kamp og træning, idet de for de flestes vedkommende bor i nærhed af idrætsanlægget.
– Hvis de samme spillere havde længere til træning og kamp, viser landsstatistikkerne klart, at så vil mange falde fra, fordi det lige pludselig bliver besværligt, og så vil det gå ud over en af de målsætninger vi har I ÅHF Fodbold, nemlig at så mange som muligt skal spille fodbold, slutter Lars Madsen.
ÅHF Fodbold føler sig med andre ord godt rustet til fremtiden, både i ungdom og i senior, og man håber på, at alle vil få en rigtig god sæson med mange gode resultater og en fortsat udvikling af det gode kammeratskab og sammenhold, som ÅHF Fodbold er kendt for.

Kilde: Grenaa Bladet

sof


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam